xterra

Mijn Oorsprong is hét enige juiste Kompas 


Als zelfstandig ondernemer en medeoprichter van de X-Terra Groep, kijk ik nu na 33 jaar     met dankbaarheid terug op ontelbare interessante, warme ontmoetingen met mensen in organisaties. Deze inspirerende gesprekken ontstaan bijna als vanzelf vanuit een verbondenheid met ons oorspronkelijke Kompas. Immers in een ieder van ons ligt een scheppend vermogen verankerd….Dit kompas laat zich voor mij het beste vertalen door voorsprong   in oorsprong.                                                                   

‘Voorsprong in oorsprong’ verwijst naar ieders ultieme zoektocht, wie ben ik in wezen, wat is de meest waardevolle bijdrage voor mijzelf en voor mijn leef- & werkomgeving?             
Zo ontstaat tijdens elke ontmoeting een krachtige bedding van energie waarin we samen de noodzakelijke kwaliteit van contact creëren. Het streven is aan de hand van onze natuurlijke vermogens, meer van binnenuit en autonomer invloed uit te oefenen.  Het gesprek is een verkenning op en bewustwording van gedrag of situaties welke een openende en/of sluitende werking kunnen veroorzaken. Uiteraard richten we onze blik op de door jou en/of je team en organisatie gewenste situatie. Echt samen respectvol stap voor stap jouw eigen pad ontdekken.   

Uitgangspunten voor deze verbindende bedding vol energie zijn onder meer: 

 • inzichten willen aanvaarden en met mededogen in het nu leren ervaren 
 • betrokken door ervaringsgericht oefenen en streven naar een veilige setting 
 • als mens in relatie zijn we evenwaardig, vanuit onze uniciteit niet gelijk, een oorspronkelijke garantie voor duurzame voorsprong 
 • de werking van (on-) zichtbare energiebrengers- en energielekkers (h-)erkennen 
 • wat aangeraakt is in jou vraagt je verantwoordelijkheid, reflectie van binnenuit 
 • gezamenlijk openen van onze gedeelde behoeften aan erkenning, verbinding en heling
 • waarnemen en zo open mogelijk onze aandacht in het nu richten op afbouw-, verbouw- en opbouw- processen; ‘t vertragen verdragen doet wonderen 
 • we onderkennen dat wat we zeggen en horen pijlsnel overschaduwd wordt door hoe we iets zeggen en horen
  daar waar we collectief oorspronkelijkheid ruimte willen geven, komen gedachten, gevoelens en ervaringen                            in gezamenlijke voorsprong, opnieuw tot leven…………………
Voorsprong…..
 • durf je voor je-Zélf verantwoordelijk te zijn en is dit wat je nu werkelijk wilt
 • aanvaard je de voordelen en de effecten van je eigen natuurlijke potentieel 
 • kun je zien dat jij de enige bent die jezelf laat groeien en gelukkig kan maken 
 • kies jij ervoor je unieke pad met verwondering te verkennen en hierop verder te gaan
 • wat wil wezenlijk getransformeerd worden in je leven & werken, waarin ben jij echt anders…
in  ….. 

 • stil staan bij de positieve resultaten voortkomend uit jouw bijzondere oorsprong 
 • doorgaan met onderzoeken naar tot nu toe bedekte en/of gegijzelde energiebronnen  
 • jezelf continue bewust afvragen wat jij nú nodig hebt en wat je écht graag in je leven wilt doen en ervaren 
 • je talenten (her-)activeren door met vertrouwen en de nodige discipline, soms zelfs tegen de geëigende stroom in, blijvend te eren 
 • het proces van bewustwording aan te blijven gaan, een aaneenschakeling van waarnemen en loslaten, compassie hebben met alles wat je hierbij in jezelf tegenkomt
 • alle inzichten in deze zoektocht te durven ervaren en datgene je hierin ontmoet niet veroordelen,  maar juist jezelf te gunnen 
Oorsprong…..
 • voel jij je uitgenodigd te leven en te werken vanuit jouw unieke oorspronkelijkheid, ben je bereid los te laten wat je omgeving van je wil of van je vindt 
 • is je unieke natuurlijke bron (on-)bekend terrein voor je, kun je tevreden zijn met jezelf, wat weet je hier over, of is er nog iets te ontdekken
 • leef  je nu vanuit je oorspronkelijk potentieel, wat geeft je erkenning en plezier
 • wat vraagt verbinding van binnenuit van je aan moed en vertrouwen, durf je de wereld waar te nemen voorbij oude overtuigingen, schuld, schaamte of angst 
 • committeer jij jezelf om met trouwheid dagelijks in te checken bij jezelf en zo een gezonde energiebalans te versterken en autonomer jouw eigen welzijn te creëren  

X-Terra Groep, luzanne@x-terra.nl
Luzanne Heule-Brack 
06 – 22 52 93 52