De X in de naam X-Terra staat voor onbekend potentieel


Terra betekent aarde


X-Terra staat voor het onbekende potentieel op aarde zetten

xterra

Wat doen wij?
X-terra ondersteunt en inspireert al meer dan 30 jaar mensen. Anno nu draagt X-Terra in organisaties bij aan transformatie door de focus op de mens en zijn natuurlijk potentieel te richten: de mens als organisatievorm.


Waar staan wij voor?
Wij staan voor een gezond evenwicht tussen een economie die draait op geld en bezit en een economie die draait op liefde en empathie. Een gezonde balans tussen deze twee economische grootheden vraagt van medewerkers en van organisaties zich te durven verhouden tot veranderen en transformeren. Beide brengen gezondheid voor medewerkers en organisaties. De mens als organisatievorm in de organisatie.


Hoe doen we dat?
Om een individu, team of organisaties in staat te stellen zelf transformatie op gang te brengen werkt X-Terra met diverse transformatie werkvormen in een 9 maanden cyclus.


X-Terra werkt met een multidisciplinair team dat bijdraagt aan inspiratie, creativiteit, rust en gezondheid. Zo ondersteunen wij, als een katalysator, transformatie en heling van mens en organisatie.


Tevens biedt X-Terra de op maat gemaakte opleiding voor transformatieregisseurs. Deze opleiding leidt uw mensen op om transformatie te brengen in de organisatie.